Tjänster

Vår grundtanke är att ni som kund abonnerar på våra tjänster. Vi tillhandahåller säckförsedda behållare som placeras i önskat antal ute hos er. Säckarna är tillverkade av vävd polypropen, ett mycket starkt material som är miljöanpassat.

Efter överenskommelse byts den fyllda säcken mot en ny. Avhämtad säck plomberas och transporteras till Renovas sekretessförbränning i Göteborg. Denna anläggning används av såväl polis- som militärmyndighet för destruktion av känsligt sekretessbelagt material.

Ur miljöhänseende är Renovas avfallskraftvärmeverk överlägset de flesta andra typer av destruktion då man inte har några nämnvärda utsläpp, samt att man kan nyttiggöra energin i materialet som förbränns så att cirka hundratusen lägenheter får el och uppvärmning.

Utöver vår grundtjänst kan vi naturligtvis, allt efter våra kunders önskemål, genomföra enskilda större eller mindre destruktionsuppdrag.

HEM   |   TJÄNSTER   |   KONTAKT