Välkomna till Signet Sekretesservice AB!

Många företag och myndigheter är idag väl medvetna om vikten av att på ett rationellt sätt, hantera och slutligen makulera konfidentiell och sekretessbelagd information.

Företaget Signet Sekretesservice AB startades 1995. Vi är specialister på att ta hand om och destruera känslig information på papper eller annan informationsbärande media, exempelvis diskett, magnetband och cd-rom.

Vårt mål är att på ett enkelt, säkert och ekonomiskt sätt säkra er känsliga information. Naturligtvis utför vi fullständig dokumentation under materialets väg mot destruktion.

Låt Signet Sekretesservice AB bli er professionella samarbetspartner när det gäller omhändertagande och destruktion av känsligt material. Vi är verksamma i Göteborg samt inom en tio mils radie.

Kontakta oss gärna för mer information!

HEM   |   TJÄNSTER   |   KONTAKT